O nas – W odpowiedzi na potrzebę

Firma GKT narodziła się jako odpowiedź na zauważalne potrzeby starzejącego się niemieckiego społeczeństwa. Propagatorem idei całodobowej opieki domowej był Pan Werner Tigges – pochodzący z Niemiec dyplomowany pedagog socjalny z 30-letnim doświadczeniem pracy, którego głównym polem zainteresowania były kwestie dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku. Pan Tigges głośno podnosił problem niewydolności niemieckich służb opiekuńczych (tzw. Pflegedienst), które pomimo ogromnego zaangażowania, świetnego finansowania i bardzo dobrej organizacji pracy nie były w stanie zapewnić seniorom takich usług, które w pełni realizowały by ich nieraz niewypowiedziane postulaty.

Problemy w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi widoczne były (i wciąż są) przede wszystkim w odniesieniu do tych osób, których stan zdrowia nie kwalifikuje do umieszczenia w domach opieki oraz takich, które nie chcą opuszczać domu rodzinnego. Miejsca, w którym niejednokrotnie spędzili niemal całe życie, w którym znają każdy kąt, mają dobre kontakty z sąsiadami, a ekspedientki w najbliższym sklepie wiedzą, które produkty najchętniej kupują. Dla takich osób przeprowadzka do domu opieki może być nieraz na tyle traumatycznym przeżyciem, że wpłynie ono negatywnie na ich stan zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Należy więc znaleźć inne rozwiązanie.

W tym kontekście doskonałą receptą jest właśnie całodobowa opieka domowa, która uzupełnić może ofertę niemieckich służb socjalnych realizując takie działania, które nie wchodzą w jej zakres i jednocześnie zapewniając to, czego osobom starszym bardzo często brakuje – stałą obecność życzliwej opiekunki. Niejednokrotnie jest bowiem tak, że wraz z wiekiem seniorzy potrzebują wsparcia przy najprostszych czynnościach – ubraniu się, przygotowaniu posiłku, wyjściu na spacer. Do ich wykonania nie ma konieczności ani nawet możliwości angażowania służb socjalnych. Tym zajmują się profesjonalne opiekunki osób starszych w Niemczech.
Z połączenia potrzeb niemieckich seniorów, a także niezwykle dolegliwych problemów na polskich rynku pracy, niejednokrotnie wykluczającym z jego działania całe rzesze sprawnych i chętnych do pracy kobiet i mężczyzn, powołano firmę GKT, którą wspólnie kierują Pan Werner Tigges, Pan Grzegorz Kalla oraz Pan Michael Gomola.

Wśród podstawowych obszarów aktywności firmy GKT wskazać należy przede wszystkim:

  • realizowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych
  • działania o charakterze pośrednictwa pracy na terenie Niemiec
    rekrutację opiekunek i opiekunów osób starszych z Polski
  • umożliwianie rodzinom polskich i niemieckich seniorów zmagających się z ograniczeniami ruchowymi oraz schorzeniami neurologicznymi uzyskanie porad z zakresu organizacji opieki
  • organizację szkoleń poruszających problematykę opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • organizację kursów językowych
  • realizowanie działań wpływających pozytywnie na poprawę jakości życia seniorów (tzw. „srebrna gospodarka”)
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi (projekt „Guzik życia”)
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami zmierzająca do ciągłego podwyższania standardów opieki nad osobami starszymi (m. in. ze stowarzyszeniem Diakonie24 Ruhr-Hellweg, placówkami Caritas oraz Diakoniami w różnych częściach RFN).

W GKT rozumiemy, że branża opiekuńcza jest wyjątkowym segmentem rynku pracy oraz usług. Wyznajemy zasadę odpowiedzialnego biznesu, stawiamy na szeroko zakrojoną aktywizację zawodową kobiet i mężczyzn, których sytuacja na polskim rynku pracy zmusza do pracy za zbyt niskie stawki lub powoduje utrzymywanie statusu osób bezrobotnych. Dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć pracę w charakterze opiekuna lub opiekunki osób starszych w Niemczech przygotowaliśmy zestaw szkoleń, obejmujących zarówno naukę języka niemieckiego – na różnych poziomach – jak i praktyczną edukację skoncentrowaną na poszczególnych zagadnieniach świadczenia usług opiekuńczych. Każdego dnia naszej pracy dbamy także o to, aby branża usług opiekuńczych rozwijała się nie tylko dynamicznie, ale także zgodnie z najwyższymi standardami.