Rekrutacja w GKT

Firma GKT nieustannie poszukuje w Polsce osób, które chciałyby rozpocząć z nami współpracę i podjąć wyzwanie, jakim jest opieka nad osobami starszymi w Niemczech. Kandydatom do pracy oferujemy wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków, stałe wsparcie podczas zlecenia oraz legalne zatrudnienie.

Kogo poszukujemy?

Do kontaktu z nami zapraszamy zarówno te osoby, które posiadają doświadczenie w pracy w opiece, jak i mężczyzn i kobiety, które umiejętności realizacji czynności o charakterze opiekuńczym posiedli w ramach ich wykonywania na rzecz członków własnej rodziny. Chętnie podejmiemy także współpracę z osobami, które co prawda nie posiadają czynnego doświadczenia w opiece, ale ukończyły specjalistyczne kursy lub szkolenia. Z kolei wszystkich tych, którzy nie posiadają żadnych umiejętności opiekuńczych – ale ich predyspozycje osobowe są adekwatne do cech potrzebnych w opiece – prosimy o kontakt w celu bezpłatnego przyuczenia do zawodu.

Czy należy znać język?

Podczas realizacji zleceń z zakresu opieki nad osobami starszymi w Niemczech znajomość języka niemieckiego jest absolutną koniecznością. W GKT stawiamy bowiem na jakość usług i dbamy o dobro zarówno klientów, jak i samych współpracowników. Z doświadczenia wiemy, że aby opiekunki i opiekunowie czerpały satysfakcję z pracy oraz aby potrzeby podopiecznych były odpowiednio zaspakajany, znajomość języka jest nieodzowna. Nie oznacza to, że jeśli nie znasz języka nie możemy ci pomoc. Osoby o bardzo niskich kalifikacjach językowych oraz te, które w ogóle nie znają niemieckiego zapraszamy na kursy językowe od podstaw. Pozostałe osoby – na językowe szkolenia uzupełniające, na wyższym poziomie.

Na czym polega praca?

Trudno jednoznacznie i wyczerpująco wymienić wszystkie obowiązki, jakie na co dzień realizują opiekunowie osób starszych w Niemczech. Na początek warto przypomnieć, że w ramach pracy zamieszkuje się w prywatnym domu podopiecznego i wspiera się go we wszystkich tych czynnościach, których ze względu na wiek i/lub stan zdrowia nie może wykonać samodzielnie.
Charakter pracy opiekunów jest więc bezpośrednio związany z konkretnym podopiecznym – jego wiekiem, stanem zdrowia, oczekiwaniami i możliwościami. Każdorazowo jest on dokładnie określany w zleceniu przedstawianym do realizacji naszym opiekunkom i opiekunom, z możliwością rezygnacji ze świadczenia usług na rzecz konkretnego podopiecznego, jeśli zakres zadań nie jest kompatybilny z umiejętnościami i oczekiwaniami.
Najczęściej personel opiekuńczy odpowiada za dbałość o higienę oraz żywienie podopiecznego, dotrzymuje osobie starszej towarzystwa, zajmuje się domem. Wśród przykładowych obowiązków wymienić należy:

  • realizację podstawowych czynności pielęgnacyjnych
  • wsparcie w zakresie zadań wykonywanych w ramach prowadzenia gospodarstwa domowego
  • przygotowywanie i/lub podawanie posiłków
  • organizowanie seniorowi czasu wolnego, wspólne spędzanie tego czasu,
  • rozmowy, dotrzymywanie towarzystwa, spacery
  • towarzyszenie podczas ewentualnych wizyt lekarskich

Osoby zainteresowane pracę w charakterze opiekunki lub opiekuna osób starszych w Niemczech zapraszamy do kontaktu!